سیستم علایم طرح توسعه دو خطه ایستگاه بامدژ در سرویس بهربرداری قرار گرفت
1402/08/30 - 10:55
سیستم علایم طرح توسعه دو خطه ایستگاه بامدژ در سرویس بهربرداری قرار گرفت
سیستم علایم طرح توسعه دو خطه ایستگاه بامدژ در سرویس بهربرداری قرار گرفت
بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه آهودشت
1402/02/30 - 10:37
بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه آهودشت
تکمیل و بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه آهودشت
پروژه فیبر نوری راه آهن همدان-سنندج
1401/05/11 - 12:35
پروژه فیبر نوری راه آهن همدان-سنندج
این پروژه با هدف تأمین بستر ارتباطی در محور راه آهن همدان-سنندج اجرا می گردد.
اطلاعیه شرکت راه آهن در خصوص اتفاقات قطار مشهد - اهواز
1401/04/25 - 14:00
اطلاعیه شرکت راه آهن در خصوص اتفاقات قطار مشهد - اهواز
در پی اتفاقات رخ داده در قطار مشهد -اهواز، شرکت راه‌آهن اطلاعیه‌ای صادر کرد.
آغاز عملیات نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ در ایستگاه راه آهن ساقه
1401/02/19 - 15:40
آغاز عملیات نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ در ایستگاه راه آهن ساقه
نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ ایستگاه ساقه
بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه راه آهن باغیک
1401/02/19 -
بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه راه آهن باغیک
تکمیل و بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه باغیک
بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه راه آهن قارون
اخبار معوق - 14:00
بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه راه آهن قارون
ایستگاه قارون تکمیل و تحویل قطعی گردید.