ردیف پروژه های ارتباط وضعیت پروژه
1 كانال كني و كابل كشي كابل فيبر نوري و كابل برق بلاک مياني به ميزان 45 كيلومتر حدفاصل ايستگاه اسلامشهر علي آباد در حال انجام
2 تأمین و اجرای فیبر نوری48core در محور همدان- سنندج به طول 150km تکمیل شده
3 تامین و اجرای فیبر نوری در راه آهن خواف هرات افغانستان تکمیل شده
4 نصب و راه اندازی پروژه افزایش پهنای باند لینک غربی کشور تکمیل شده
5 تامین تجهیزات پروژه افزایش پهنای باند لینک غربی کشور تکمیل شده
6 تامین و اجرای فونداسیون، دکل و تجهیزات رادیویی در محور ملایر- سمنگان تکمیل شده
7 نصب و راه اه اندازی سیستم رادیویی 5 ایستگاه راه آهن در محور قزوین - رشت تکمیل شده
8 نصب و راه اندازی سیستم پوشش رادیویی ناحیه  هرمزگان تکمیل شده
9 نصب و راه اندازی سیستم پوشش رادیویی ناحیه شمال غرب تکمیل شده
10 نصب و راه اندازی سیستم پوشش رادیویی ناحیه زاگرس تکمیل شده
11 نصب و راه اندازی سیستم پوشش رادیویی ناحیه  شرق تکمیل شده
12 تعمیر و نگهداری سیستم و تجهیزات ارتباطی ناحیه زاگرس تکمیل شده
13 تعمیر و نگهداری سیستم و تجهیزات ارتباطی ناحیه شرق تکمیل شده
14 تعمیر و نگهداری سیستم و تجهیزات ارتباطی ناحیه قم طی 2 قرارداد 2 ساله تکمیل شده
15 انجام امور مربوط به اپراتوری تلفنخانه ها، بيسيم و ديسپچر ناحیه زاگرس تکمیل شده