ردیف پروژه های سیگنالینگ وضعیت پروژه
1 نصب و راه اندازی تجهیزات ATC ایستگاهی در محور قزوین-زنجان تکمیل شده
2 مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه علائم وATC   محور جنوب )67 ایستگاه( تکمیل شده
3 انجام مطالعات احداث راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان (تامين مالي، طراحي، ساخت، راه‌اندازي و بهره‌برداري) در زمینه سیگنالینگ و ارتباطات توقف قرارداد
4 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در 6 ایستگاه شازند- سمنگان- قارون- ساقه-آهودشت- میان آب تکمیل شده
5 نصب تجهیزات علائم الکتریکی بلاک دوم سربندر_گرگر در حال انجام
6 تامین کلیه ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی و اجرای علائم الکتریکی و ارتباطات راه آهن در ایستگاه نظامیه در حال انجام
7 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در ایستگاه های سواریان- دربند- مامون- رودک تکمیل شده
8 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در ایستگاه های نودژ و انجیلاوند تکمیل شده
9 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه مشهد-فاز تکمیلی تکمیل شده
10 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه نیک پسندی تکمیل شده
11 بهینه سازی تراکهای ورودی و خروجی ایستگاه های محور نقاب با تامین تجهیزات تکمیل شده
12  نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه هما- شبنم- اشک- ارژنگ تکمیل شده
13 تجهیز خطوط 9 و 10 ایستگاه آپرین به مدار خط فرکانس صوتی بومی کارفرما تکمیل شده
14 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در ایستگاه تربیت معلم تبریز تکمیل شده
15 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در خط هفت مترو تهران تکمیل شده
16 نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ بومی در ایستگاه مترو فرودگاه امام تکمیل شده
17  نصب تجهیزات بلاک میانی تهران-کرج تکمیل شده
18  تعمیر نگهداری سیستم و تجهیزات علائم  ناحیه کرمان تکمیل شده
19 تعمیر نگهداری سیستم و تجهیزات علائم  ناحیه اراک تکمیل شده
20  تعمیر نگهداری سیستم و تجهیزات علائم  ناحیه قم طی 2 قرارداد 2 ساله تکمیل شده