ردیف

پروژه های سیگنالینگ

وضعیت پروژه

1

نصب و راه اندازی تجهیزات ATC ایستگاهی در محور قزوین-زنجان

تکمیل شده

2

مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه علائم وATC   محور جنوب )67 ایستگاه(

تکمیل شده

3

انجام مطالعات احداث راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان (تامين مالي، طراحي، ساخت، راه‌اندازي و بهره‌برداري) در زمینه سیگنالینگ و ارتباطات

توقف قرارداد

4

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در 6 ایستگاه شازند- سمنگان- قارون- ساقه-آهودشت- میان آب

تکمیل شده

5

نصب و راه اندازی سیستم علائم ایستگاه راه آهن سربندر و بامدژ

در حال انجام

6

نصب و راه اندازی سیستم علائم ایستگاه نظامیه

در حال انجام

7

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در ایستگاه های سواریان- دربند- مامون- رودک

تکمیل شده

8

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در ایستگاه های نودژ و انجیلاوند

تکمیل شده

9

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه مشهد-فاز تکمیلی

تکمیل شده

10

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه نیک پسندی

تکمیل شده

11

بهینه سازی تراکهای ورودی و خروجی ایستگاه های محور نقاب با تامین تجهیزات

تکمیل شده

12

 نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه هما- شبنم- اشک- ارژنگ

تکمیل شده

13

تجهیز خطوط 9 و 10 ایستگاه آپرین به مدار خط فرکانس صوتی بومی کارفرما

تکمیل شده

14

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در ایستگاه تربیت معلم تبریز

تکمیل شده

15

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی در خط هفت مترو تهران

تکمیل شده

16

نصب و راه اندازی سیستم سیگنالینگ بومی در ایستگاه مترو فرودگاه امام

تکمیل شده

17

 نصب تجهیزات بلاک میانی تهران-کرج

تکمیل شده

18

 تعمیر نگهداری سیستم و تجهیزات علائم  ناحیه کرمان

تکمیل شده

19

تعمیر نگهداری سیستم و تجهیزات علائم  ناحیه اراک

تکمیل شده

20

 تعمیر نگهداری سیستم و تجهیزات علائم  ناحیه قم طی 2 قرارداد 2 ساله

تکمیل شده