گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1401/05/11 - 12:35
كد :21

پروژه فیبر نوری راه آهن همدان-سنندج

این پروژه با هدف تأمین بستر ارتباطی در محور راه آهن همدان-سنندج اجرا می گردد.

این پروژه با هدف تأمین بستر ارتباطی در محور راه آهن همدان-سنندج اجرا شده است. این محور به طول 150km و شامل 9 ایستگاه می باشد. در این پروژه از فیبر نوری 48core-sm-obfc استفاده شده و عملیات اجرایی این محور با بهترین کیفیت تکمیل و در سرویس بهره برداری قرار گرفت.

منبع خبر : مدیر اجرایی پروژه