گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1402/02/30 - 10:37
كد :29

پروژه های سیگنالینگ

بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه آهودشت

تکمیل و بهره برداری از سیستم سیگنالینگ ایستگاه آهودشت

نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی بلاک دوم ایستگاه آهودشت در تاریخ 1401/11/01 توسط تیم اجرایی شرکت مهندسی آرماز آغاز گردید و در کمتر از 2 ماه عملیات اجرایی سیستم سیگنالینگ جدید ایستگاه با بهترین کیفیت تکمیل و در سرویس بهره برداری قرار گرفت.